HOME Profile Maintenance Parts & Accessories Lifeboat Marine Engines School & Event School & Event

 

--- Manager ---

Shigeru Mizuno

Satomi Yamaoka

Tatsuya Imoto

Nobuyuki Shimazaki

Yuhi Ikeyama

--- Manager --- --- Service ---

Isao Kokubo

Kakunoshin Okamoto

Masahiko Matsuda

Kouji Nishio

Kentaro Watanabe

--- Service ---

Yuki Ito

Harald edward kagaruki

Yuichi Yamashita

Koutaro Sagami

Takayuki Sakai

--- Service --- --- Parts ---

Syo Matsumoto

Satoshi Kuwata

Akihiro Tomita

Takumi Akiho

Daisuke Nishiwaki

--- Parts ---    

Sumita Himoto

Kazuhisa Sumita
     
--- Account & Administration ---

Kaoru Tsujimoto

Kazumi Mitamura

Junko Saito

Mio Ogata

Rie Araki

 


E-Mail : info@mizuno-marine.co.jp
Copyright 2005 Mizuno Marine Co.,Ltd.All right reserved. Web Designed by Global Business